• TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail
 • Friday, February 10, 2012

  Årsmøte i LA DX Group - 2012
  Igjen nærmer tidspunktet seg for LA DX Group's årsmøte. Lørdag 14.April 2012 kl 10:00 NT avholder LA DX Group sitt årsmøte. Også i år benytter vi årets "Ham-Meeting" som ramme rundt dette møte.

  Både årsmøte og DX foredragene er åpent for alle, men bare de medlemmer av LA-DX-GROUP, som har betalt kontingent for 2012, har stemmerett årsmøte.
  Rett etter årsmøtet starter LA-DX-GROUP’s DX foredrag med en presentasjon av G3XTT Don Field fra ekspedisjonen til T32C, East Kiribati. Deretter forteller LA6VM Erling fra turen til Buthan hvor han og LA9DL Just oppererte som A52VM og A52DL

  Innkalling/Agenda og Kontingentkravet finner du når du klikker linkene nedenfor:

  Innkalling og Agenda
  Kontingentkravet 2012

  NB! Husk at kr 50,- av kontingenten på kr 125,- går direkte til LA DX Fond hvor du støtter viktige DXPedisjoner som kanskje bidrar til at du får et nytt land i loggen !

  Via LADXG News - Read the full Article